2008-12-15

Uporaba seksiranega semena pri ekološkem kmetovanju

Pri sesalcih je spol potomca odvisen od kombinacije spolnih kromosomov. Ženski spol ima za par spolnih kromosomov vedno t.i. kombinacijo XX, moški spol pa ima vedno t.i. kombinacijo XY. Tako mati potomcu vedno prenese t.i. X kromosom, medtem ko lahko oče prenese t.i. X ali Y kromosom. Torej je od očeta odvisno ali po potomec moškega ali ženskega spola; če oče prenese X bo potomec ženskega spola, če pa prenese Y pa bo potomec moškega spola. V živinoreji bi si v velikih primerih želeli potomce samo določenega spola, npr. pri mlečni reji bi si želeli od boljših mater samo ženske potomce za obnovo črede, medtem ko bi od slabših mater želeli moške potomce, ki so bolj primerni za pitanje; pri prašičih bi si za pitanje nasprotno želeli samo ženske živali, saj imajo le te boljše rezultate kot kastrirani moški; pri nesni perutnini bi si prav tako želeli več ženskih živali, saj nesne kokoši niso primerne za pitanje zaradi izredne "specializacije na nesnost". Na tem mestu je takoj potrebno opozoriti, da kokoši niso sesalci in da pri kokoših matere "določijo" spol potomcev. V kolikor imamo možnost, da "preberemo" seme, lahko vplivamo na to, kakšnega spola bodo potomci. Kolikor je meni znano, je takšno seme pri govedu že na voljo - za več brskajte po spletu - link SI, link EN.

Kaj ima vse to z ekološkim kmetovanjem? Novica z Danske me je presentila, saj na Danskem na ekoloških kmetijah ni dovoljena uporaba seksiranega semena. Ne vem, kako je s tem pri nas, ampak moje mnenje je, da je to zelo čudna omejitev. Menim, da "prebiranje" semena manj "sporno" kot pa izločitev (klanje) potomcev nezaželenga spola, npr. moških telet pri mlečnem govedu.

No comments: