2008-03-31

Število živine, podrobni podatki, Slovenija, 1.12. 2007

SURS je objavil stalež živine na dan 1.12.2007. Zame je bistveno tole: "Število drobnice se v letu 2007 ni bistveno spremenilo". Nekaj je sicer večjih sprememb pri številu plemenskih ovc, ki so bile prvič pripuščene in sicer za "ne mlečne" pasme. Sicer pa je število ovc skupaj ocenjeno na 131.180 (~86.500 "ne mlečnih" plemenskih ovc in ~4.000 mlečnih plemenskih ovc), za koze pa na 28.228 (~14.000 "ne mlečnih" plemenskih koz in ~5.000 mlečnih plemenskih koz).

Tukaj pa so povezave do preglednic - pišem tukaj, da ne bom spet polnil svoje zaznamke:
Pa še povezava do celotnega seznama.

No comments: