2008-02-04

cron-apt

Dobra zadeva, če moraš skrbeti za več računalnikov in težko spremljaš, kje moraš kaj posodobiti.

http://www.debuntu.org/how-to-email-notification-upon-available-package-updates-with-cron-apt

No comments: