2007-09-07

Definicija mlade družine

Stanovanjski sklad uporablja sledečo definicijo mlade družine: "Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen." Baje je ta definicija povzeta po enem zakonu.

Zgleda smiselno in ker je danes veliko parov pri prvem otroku starih okoli 30 (moja lastna opažanja), definicija kar zdrži v smislu, da rabijo takšni pari pomoč pri reševanju stanovanjskega problema. Kaj pa če ima par pri tej starosti otroka (enega ali pa več), ki je že šoloobvezen? Potem takšna družina ni več mlada družina, družina, kjer so starši stari 40 (ali pa tudi 50 let, da malo pretiravam) in še nimajo šoloobveznega otroka pa je mlada družina. Meni se zdi ta definicija mimo oziroma bi morala upoštevati starost staršev. Saj je ja namen, da se pomaga mladim družinam, ki so dejansko res mlade! Ne vidim zakaj bi starost otroka predstavljala pomembno ali pa vsaj ne edino vlogo pri tem. Poleg tega gredo po novem otroci eno leto prej v šolo!

Oh ja ...

No comments: